מהי הבטחת כספי הרוכשים ברכישת דירה מקבלן

רוכשי דירות רבים נפגעו בעבר עקב העובדה שהקבלן שבנה את הפרויקט שבו הם רכשו דירה, פשט רגל וכך הם נותרו ללא דירה וללא הממון.

 

תיקון לחוק המכר

עקב כך וכדי להגן על רוכשי הדירות כדי שלא יפסידו סכומי כסף אדירים, בוצע לפני כמה שנים תיקון לחוק המכר ועל פיו על הקבלן להעביר לרוכש הנכס בטוחות שונות. מדובר בסכומים כספיים שהם מקבילים לתשלומים שמעביר הרוכש לקבלן וזכאים לקבל אותם כל רוכשי הדירות ששילמו לקבלן למעלה משבעה אחוז מערך הנכס שנקבע לרכישה.

אם הלקוח שילם לדוגמה בחודש יוני 200.000 ₪, מיד לאחר מכן הקבלן יעביר לרוכש ערבות בנקאית בסכום זהה. בחלוף הזמן ועד מועד קבלת המפתח, הקונה יעביר תשלומים נוספים וגם בגינם הוא יקבל ערבויות בנקאיות התואמות את ההעברות שבוצעו לקבלן.

בנוסף לכך, על הקבלן להפיק פוליסת ביטוח אשר מבטחת את כספי הקונה. רוכש הנכס אמור לבדוק שהפוליסה תקינה ושהיא בתוקף, אם הקבלן שילם את העלות שלה לחברת הביטוח.

עם קבלת המפתח לדירה המוכנה, הרוכש מחזיר לקבלן את כל הערבויות הבנקאיות המקוריות כדי שהקבלן יזדכה עליהן בבנק וזאת כיון שהנכס נמסר ולכן המחויבות הכספית של הקבלן בנושא זה הסתיימה.

 

רישום זכויות בלשכת המקרקעין המחוזית

בנוסף לכך עורך הדין של הקבלן דואג לרשום הערת אזהרה בלשכת המקרקעין על כך שהדירה הספציפית בגוש ובחלקה המסוימים שייכת לרוכש הנכס.

קיימים מקרים שבהם הקבלנים רושמים משכנתא או שעבוד על הדירה וזאת במקום לתת את הערבויות הבנקאיות. במקרים מסוג זה רשאי הקונה לשלם לקבלן כספים רק על פי התקדמות הבנייה ולא על פי לוח תשלומים שאינו קשור לעבודות שבוצעו בפועל.

 

במקרים מסויימים נדרש להתייעץ עם עורך דין מומחה, פנו לאחד שהמליצו לכם עליו.