ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

כיום לאחר התקנת חוק הגבלת שכר, האפשרות לגשת לביטוח לאומי עם עורך דין נגישה ופשוטה.

מאחר וביטוח לאומי הוא גוף בירוקרטי שמתנהל על סמך נהלים, הוראות, תקנות וחוקים, מומלץ להגיש תביעה באמצעות עו"ד בקיא יפעל להגשת התביעה שלך בהתאם לתקנות, שישמור על זכויותיך בוועדות ולאחריהן.

לא אחת ולא פעמיים נתקלנו במקרים של מבוטחים שפנו לביטוח לאומי בעצמם מתוך מחשבה 'היום כל המידע מצוי באינטרנט', 'אני יכול לעשות בעצמי' ונכשלו.

>קראו באילו מקרים רשלנות רפואית בטיפולי שיניים יכולה להיסגר במסגרת ביטוח לאומי

נכון, במקרים מסוימים מבוטח שיפנה בעצמו לביטוח לאומי יצליח לקבל פיצוי או קצבה אולם, במרבית המקרים, תביעות של מבוטחים שניגשו לבד נדחות או שאחוזי הנכות שהם מקבלים נמוכים יותר ממה שמגיע להם בפועל.

מטרתו של עורך הדין היא להגיש את המסמכים שלך בצורה נכונה, מסודרת ומיטבית, באופן שבו בעת ההגעה לוועדה כל המסמכים יוצגו בצורה נכונה וברורה, לשמור על הזכויות שלך בעת הוועדה מול הרופא הן בעת הליך הבדיקה והן בעת הליך בדיקת המסמכים, להציג את המצב הרפואי שלך כך שיינתנו לכל הבעיות הרפואיות שלך משקל ואחוזי נכות, ובמידת הצורך להגיע לבית הדין ולהתעקש על קבלת מלוא הזכויות ואחוזי הנכות להם הנך זכאי.