מהו הליך גילוי מרצון?

Nimrod Yaron,

המאמר באדיבות Nimrod Yaron

חילופי מידע דו צדדיים בין רשויות המס לבנקים בנוגע לחשיפה להון שחור והצהרת הכנסות מעבר לים, האיצו לאחרונה וימשיכו להתרחב בעתיד. ממשלות מונעות לקחת קורס זה לא רק כדי להגדיל את התקציבים באופן חד פעמי, אלא גם לייצר הכנסות לעתיד.

מהו הליך גילוי מרצון?

ישראל היא מדינה אחת בקרב מדינות רביות אחרות, שכבר חתמו על הסכמי הבינלאומי של מדינות ה- OECD בנושא דיווח על תקני דיווח על מידע, מערכת זו אמורה להקל על התהליך הגלובלי של אכיפת המס ברחבי העולם.

גילוי מרצון

המידע הכספי של האדם שנאסף על ידי מוסדות פיננסיים והוגש אוטומטית למדינת מגוריו של בעל החשבון על בסיס שנתי.

מה שאומר שבנקים זרים המנהלים חשבונות עבור תושבי ישראל, חולקים מידע עם מדינת ישראל בנוגע לחשבונות אלה וזה חל על כל המדינות שחתמו על הסכמים אלה .הקליקו למידע נוסף בנושא.

מתי לערוך גילוי מרצון?

אם הרשויות ימצאו חריגות תוך חציית המידע וההכרזה של אותם אנשים, הן עלולות למצוא עצמן כנגד חקירה פלילית. גילוי מרצון מציע הזדמנות אחרונה להימנע מאישום פלילי.

משלמי מיסים בישראל: משנת 2003, תושבי ישראל מחויבים לדווח על כל ההכנסות והנכסים בארץ ובעולם במסגרת חובת המס האישית.

אלה כוללים חשבונות בנק, ירושה פיננסית, נדל"ן וכו'. חובת הדיווח חלה על כלל תושבי ישראל, כולל אנשים שמעולם לא הגישו דו"ח שנתי בישראל.

הליך גילוי מרצון בישראל

הקריטריונים לגילוי מרצון כוללים אפשרויות להגשות פתוחות או אנונימיות. ישנו גם מסלול מקוצר להון לא מדווח שלא יעלה על 2 מיליון ש"ח, וההכנסה החייבת הנגבתה כתוצאה מכך אינה עולה על 500,000 ש"ח. אנשים רשאים לחשוף את נכסיהם ולשלם מס בגין הכנסות שלא הוצגו.