הסכם ממון לזוג עם משכנתא – איך לעבור זאת בשלום?

לאחרונה נפסק בין כותלי בית המשפט כי לאישה מגיע זכויות בנכס שבן זוגה הביא עמו לקשר הנישואין, חרף העובדה שהוא קנה אותה לפני הנישואין מאמצעים של הון עצמאיים. באופן כללי, חוק יחסי מימון בין שני הצדדים קובע, כי בזמן פרידה של בני הזוג לא יכללו באיזון של הרכוש בין שני הצדדים זכויות ונכסים, אשר המקור שלהם טרם הנישואין. על פי הנקבע בחוק זה,  כי אז נכס אשר מקורו לפני הנישואין לא בר חלוקה, מנגד, בית המשפט קבע כי חרף הוראה שבחוק זה, כי לנכס יש מעמד משפטי ייחודי, בהיותו מרכז התא המשפחתי וביחס אליו אפשר להשתית שיתוף במהלך חיי הנישואין.

 

הסכם ממון לזוג עם משכנתא – איך לעבור זאת בשלום?

המצב עשוי להסתבך קצת יותר, כאשר עסקינן הודות נכס שעליו מוטלת משכנתא וכל אחד משני הצדדים משלם במהלך חיי הנישואין את המשכנתא הזאת, כאשר התשלום מבוצע מתוך סך ההשתכרות של כל אחד משני הצדדים, הוא מוגדר ככספים אשר הם משותפים, או לחלופין כאשר מבוצעת כל השקעה בנכס ממקור משותף, כמו למשל – בנייה, שיפוץ או הרחבה. במצבים הללו הטענה בדבר כוונת שיתוף גדלה, לנוכח השקעה של משאבים משותפים בדירה אשר במקור לא הייתה משותפת.

לכן, במידה והנכם מעוניינים לעשות הסכם ממון הכולל משכנתא, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום זה.

בפסק הדין אשר הוענק בזמן האחרון, נקבע כי כדי שיוענקו זכויות לאחד מן הצדדים בנכס שנמצא בבעלות של אחד מן בני הזוג והמקור שלו לפני הנישואין, עליו להכיר בזכות ולהציג ראיה למעט הימצאות של חיי נישואין משותפים ארוכי טווח, שהינם בסיס אלמנטרי בכל מצב, עוד דבר מה שיוכיח כי הוא מתכוון לשתף את הצד שכנגד בבעלות אותה דירה. ברוב המצבים בהם קיבלו בתי המשפט את טענת השיתוף, הוכח אותו דבר מה נוסף על ידי השקעה פיננסית כברת משמעות שלא בטלה בשישים, למשל ביצוע של שיפוץ ניכר, שביצעו שני הצדדים בנכס מתוך המקור של הכסף המשותף ביניהם או המקור של תשלומי משכנתא ארוכי טווח. אף קבע בית המשפט, כי את אותו דבר מה נוסף אפשר להסיק אף מהבטחה וממצג פעיל שהציג אחד מבין שני הצדדים אל מול הצד שכנגד, למשל הבטחה כי הנכס יימכר ובעדו ישמש לקנייה של נכס משותף.

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ הכנסו לאתר עורך דין הסכם ממון https://www.ganor.co.il/.