משמרת משותפת – הדגשים לפני שמחליטים על זה

הביטוי של משמורת משותפת משמעותו חלוקה באופן שווה של זמני השהות של הילדים המשותפים של שני בני הזוג בקרב שניהם. הקליקו כאן כדי להבין מעט יותר על הנושא.

  • מענקים של לימודים ושל קצבאות של ילדים – שניהם לא יינתנו לשני בני הזוג, במצב של משמורת משותפת, אלא יינתנו רק לאחד מן הצדדים, בדרך כלל לאם. הנחה בתשלום של הארנונה מנגד תחולק בדרך כלל בידי שני בני הזוג וכמו כן, הנחה ועזרה בהיבט של שכר הדירה מאת משרד השיכון.
  • הרבה בני אדם גורסים, כי בנקיטת הליך של משמורת משותפת המשמעות של זה שלשני בני הזוג תהייה אותה חלוקה בהחלט מן ההיבט של זמן וכן של תחומי אחריות באפשרות שלהם לשהות עם הילדים המשותפים שלהם, אך המצב שונה בכל מהותו. חרף העובדה כי שני בני הזוג יקבלו את אותה ההגדרה מטעם בית המשפט, בכל זאת רק אחד משני בני הזוג יינתן בידיו קצת יותר זכויות מאת הצד שכנגד, בדרך כלל הן יינתנו בקרב האם.
  • הצורה של חלוקת הזמן בה יימצאו הילדים המשותפים בקרבת כל אחד מבני הזוג – מפאת הסיבה כי קשה מאוד לחלק שבעה ימים בצורה זהה, בדרך כלל ישהו הילדים יותר זמן אצל האם, כאשר אצל האם הם יימצאו במשך שלושה ימים במהלך השבוע ואצל האם הם יימצאו רק פעמיים במהלך השבוע וכן במהלך כל סוף שבוע שני.
  • על האב להיות מודע לעובדה, כי עליו להמשיך ולשלם בעבור דמי מזונות לאם, הדבר תלוי בגיל של הילדים המשותפים. כעת תישאל השאלה המתבקשת – במצב של משמורת משותפת באיזה שלב על האב לחדול מלשלם דמי מזונות? על פי הפסיקה של בתי המשפט בדרך כלל, האב עשוי לשלם דמי מזונות עד הגיעם של הילדים המשותפים לגיל שש. בלחיצה כאן ניתן למצוא מידע נוסף על מזונות.
  • לפעמים, במצב של משמורת משותפת, האם תיאלץ לשאת בדמי מזונות עבור האב לילדים משותפים אשר הם בגיל בין שש לבין חמישה עשר.