איך מגישים בקשה להחזר מס?

איך מגישים בקשה להחזר מס?

תהליך הגשת בקשה להחזר מס לשכירים ולעצמאיים נעשית באמצעות טופס בקשה עבור החזר מס. בנוסף יש לצרף טופס 106 לשנת המס המדוברת. כמו כן יש לצרף את כל האישורים בדבר הפרשות סכומי כסף לפנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. הטופס הנדרש לבקשת החזר מס הוא טופס 1301. מדובר על טופס שמהווה דין וחשבון על הכנסות של בן הזוג הרשום – המבקש לקבל החזר מס, וכן של בן זוגו – היות כי זוג הוא נישום אחד מול רשויות המס. במקום מסמך זה ניתן להגיש גם טופס 135 שמהווה דין וחשבון מקוצר לשנת המס המדוברת. אם אכן מגיש הבקשה מנהל חיים משותפים עם בן זוג עליו לציין זאת בטפסים ולפרט גם את ההכנסות של בן הזוג.

מה כוללת הבקשה?

כאשר אזרח מגיש בקשה באתר http://www.taxfinance.co.il עבור קבלת החזר מס עליו לפרט בהתאם לסעיפים השונים בטופס את ההכנסות השונות שלו לשנת המס המדוברת. כמו כן עליו לפרט את המצב המשפחתי שלו וכן את כל הפרמטרים הנוספים שיש להם השפעה על שיעור המס שחל על הנישום. בנוסף עליו לרשום פרטים שונים שמהווים תנאי עקרוני לקבלת החזר המס.

פרטים שיש להתייחס אליהם

יש פרטים שונים שיש להתייחס אליהם במהלך הגשת הבקשה. לדוגמה: תרומה למוסדות מוכרים, שינוי מצב משפחתי כמו נישואין, לידת ילד, התאלמנות, תשלומי מזונות, חיילים ששוחררו, עולים חדשים, החלפת מקום עבודה, קיזוז רווח או הפסד מפעילות בשוק ההון ועוד. הפרמטרים הללו הם בעלי השפעה כיוון שהם פרמטרים משמעותיים ביחס לנקודות הזיכוי.

באופן עצמי או באמצעות חברה מקצועית?

למעשה הגשת הבקשה אינה מורכבת וכל אדם אשר שואל את עצמו איך עושים החזר מס יוכל לבצע זאת בכוחות עצמו. אבל בפועל לא כל אחד מסוגל להתמודד עם המושגים הללו. ורבים מעדיפים לפנות אל חברה מקצועית שתבצע עבורם את הפעולה הזו. ההתעסקות עם המסמכים ועם מושגי המיסוי מרתיעים אותם והם מעדיפים להטיל את המשימה הזו על חברה מקצועית. כמובן שעבור השירות הם ישלמו סכום מסוים. פעמים מדובר על סכום קבוע ופעמים על אחוז מסוים מסכום ההחזר שיתקבל.