קיבלתי חשבון מים גבוה וזאת טעות – למה זה קורה?

חשבון מים גבוה

כל אדם המתגורר בישראל נדרש לשלם מיסים וחשבונות באותה העיר שבו הואמתגורר. כך לדוגמא: כל אדם צריך לשלם ארנונה אשר מהווה מס עירוני וכמובן, על כלאדם לשלם חשבונות מים, גז וחשמל בהתאם לצריכה שלו. ככל שאדם צורך יותר מים, גז אוחשמל, כך החשבונות שלו בדבר שימושו במים, גז או חשמל יהיו גבוהים יותר. אולם, לאפעם ישנן טעויות בחשבונות ועל כל אדם לבדוק היטב את החשבון המגיע אליו, בכל פעם שהוא חש שישנה טעות בסכום ולפנות אל המוקדים הרלוונטיים לצורך בירורים בכדי לתקןאת הטעות בחשבון במידה והיא אכן קיימת.

טעות בחשבון מים- כיצד תדע

לא מעט אנשים תוהים, כיצד הם יכולים לדעת שישנה טעות כלשהי בחשבוןהמים, החשמל או הגז שלהם. ניקח לדוגמא את חשבון המים המגיע לביתו של כל אדם מדיחודשיים. כיצד תדעו אם יש בו טעות כלשהי ואם הסכום הנדרש מכם בו הינו סכום גבוה מדי? ובכן, מדובר בתשובה מאוד פשוטה. אם האדם רגיל לקבל חשבון מים בטווחים מסוימיםשל סכומים כאלה ואחרים ולפתע הוא מקבל חשבון מים אשר חורג מטווחי הסכומים שאותםהוא מקבל בדרך כלל כחשבון המים שלו, מבלי שידוע לו על שימוש חריג במים באותם החודשים,עליו לבחון מדוע הגיע לו חשבון מים גדול והאם מדובר בטעות. אולם, חשוב מאוד לדעתשלא פעם לא מדובר בטעות, אלא פשוט בתקלה כלשהי אשר יכולה להגדיל את חשבון המים באופן דרסטי.

מדוע חשבון מים יכול להיות גבוה

הסיבה לכך שחשבון מים יכול להיות גבוה הוא נזילה חיצונית למבנה אשר גורמת לבזבוז מים שעולה לכם יותר, שעון מים לא מכוון מחוץ למבנה או אפילו פיצוץ שלצינורות חיצוניים למבנה שבו אתם מתגוררים. אם אתם מתגוררים בבניין משותף ולאחר בדיקת חשבונות מים גבוהים אתם מגלים שחשבון המים שלכם גבוה בשל העובדה שקיים פיצוץ חיצוני כלשהו בצינורות, אך אףאחד מהשכנים לא מטפל בזה כי לאף אחד מהם אין את הזמן או הרצון, זה הזמן שתדאגו לחברה העוסקת בתחום ניהול בתים משותפים ואחזקת מבנים. חברה מעין זו תדאג לטפל בכל פיצוץ במערכותהמים כבר בשלב הראשוני שבו מזהים אותו וכך תמנע מחשבונות מים גבוהים מדי להגיע אליכם.