נוטריון בפעולות נוטריוניות עבור מדינות חו"ל ובחו"ל

נוטריון

לעתים אתם צריכים אישורים נוטריונים למסמכים אשר מיועדים למדינות חוץ לארץ. אתם פונים לנוטריון בארץ בכדי שיאשר מסמך או יעשה עבורכם כל פעולה משפטית אשר נוטריון מוסמך לבצע. אך כאלה מה זאת  אומרת מוסמך לפי איזה דיון? לפי איזה מערכת חוקית לפי החוק הישראלי? או אולי לפי החוק של מדינת היעד?התפיסה הבסיסית לפי הדין הבין לאומי בנוגע לנוטריונים שברוב המקרים נוטריון מוסמך לבצע פעולות נוטרניות שמיועדות לחו"ל או נוצרות בחו"ל וזאת תחת ההגבלות הבאות: הפעולות שמבצע הנוטריון אינן סותרות את מערכת החוק של מדינת חול בהם הן מבוצעות או להן הן מיועדות והן גם חוקיות לפי מערכת המשפט הישראלית.


הכרתשתי מערכות החוק

 כדי להבין באופן יותר ספציפי חוקיות ותקפות שלכל פעולה ספציפית יש להכיר לעומק לא רק את החוק הישראלי אלא גם את מערכת החוק במדינת חו"ל. זה תפקיד של נוטריון אשר מבצע את הפעולה המשפטית במסמך עבור המדינה אליה המסמך מיועד.  בתור לקוחות זה אינו התפקיד שלכם להבין את מערכות החוק השונות.  זה חלק מתחום הידע של הנוטריון שעובד לרוב הרבה עם אותה מדינת יעד בחו"ל חשוב למצוא נוטריון ישראלי שיש לו ניסיון עם עבודה במדינת חו"ל הספציפית בה ועבורה אתם רוצים לבצע פעולה נוטריונית מסוימת.


הסתמכות על אמנת האג

יש כמהפעולות שהסמכות של נוטריון בעבורן מבחינה חו"ל הן ידועות. עבור חלק מהפעולות של נוטריון יש הסדר באמנת האג הבין לאומית, מדינות אשר חתומות על אמנת האג שזאת מערכת חוק בין לאומית מכבדות מתוקף חתימתם על האמנה פעולות שונות של נוטריונים בארץ.


פעולותנוטריוניות בחו"ל

 ומה קורה אם אתם נמצאים בחו"ל ורוצים לפנות לנוטריון ישראלי בחו"ל? תוכלו במקרה כזה כאמור לבצע את הפעולות שאתם צריכים אם זה לא מנוגד לדיני הנוטריון הישראלים וגם לא נוגד את החוק המקומי במדינת חו"ל בה אתם נמצאים. יש מי ששואל לגבי מסמכים שצריך לשלוח לארץ כשהוא בחו"ל ואיןלו גישה לנוטריון ישראלי. במקרה כזה אפשר בחלק מהמקרים לפנות לנוטריון של ארץ חו"ל שיחתום ויאשר מסמך בחתימה שלו ועם חותמת אפוסטיל זה תקף עבור מדינות אשר חתומות על אמנת האג.


פניה לקונסוליה הישראלית

יש מי שנמצא בחול והולך לקונסוליה הישראלית ומקבל שם חתימה על מסמכים ובחלק מהמקרים זה מקבל תוקף של חותמת נוטריון ישראלי. חשוב תמיד לבדוק למה מיועד המסמך ועבור מי מיועד המסמך שאתם צריכים בו פעולת נוטריון. אם המסמך מיועד לרשות ישראלית ואתם בחו"ל,קודם כל תבדקו מה הרשות שאליה צריך להגיש את המסמך דורשת, האם החתימה של הנוטריון חו"ל מספקת עבורה או שהיא דורשת נוטריון ישראלי בחו"ל או נוטריון ישראלי בישראל. לפני הכול תפנו לרשות שאליה מיועד המסמך לוודא מה הן הדרישות שלה. יש גם פרוצדורה לאשר מסמך עבור ישראל במדינות שאינן חתומות על אמנת האג. זאת פרוצדורה קצת יותר מורכבת שקשורה בהגעה למשרד החוץ המקומי באותה מדינה ואחר כך הגעה לקונסוליה הישראלית באותה מדינה.